Generalforsamlinger

Sidste generalforsamling blev afholdt 1. juli 2023, her blev der valgt en ny bestyrelse: http://hdgk.dk/bestyrelsen/

Det blev besluttet at HDGK fortsat skal eksistere som en officielt anerkendt klub, nyt kontingent blev fastlagt til 200 kr.