Ekstraordinær generalforsamling 16. maj 2021

Referat Ekstraordinær Generalforsamling HDGK

Sted: Smørhullet, Tee hul 1, 3000 Helsingør Tidspunkt: søndag d. 16. maj 2021 kl. 10

Dagsorden:
1. Valg af en dirigent.
2. Registrering af medlemmer.
3. Orientering om status og økonomi ved Alex
4. Hvad vil vi med klubben, oplæg fra Alex
5. Fastlæggelse af kontingent for resten af 2021
6. Valg af minimum en formand, en kassér og et menigt medlem for perioden indtil ordinær
generalforsamling i efteråret.
7. Fastlæggelse af dato for klubmesterskab og ordinær generalforsamling.

Add pkt 1)
Alex blev valgt som dirigent (og referent)

Add pkt 2)
12 fremmødte, 1 deltog virtuelt:
Alex Andresen, Uffe Stadlev, Kasper Koch, Angelo Gonzalez, Bodo Blindegaard, Christa Brandtved,
Anja Bach Andersen, Tine S. Norbøll, Tina Sørensen, Jan Bastrup, Jepser Lund Nielsen,
Virtuelt: Peter Bundgaard (deltog delvist, dårlig forbindelse)

Add pkt 3)
Alex gjorde rede for situation i klubben: Bestyrelsen har ikke været aktiv i lang tid, formanden
(Jakob) er flyttet til vestsjælland og ønsker ikke mere at være medlem af klubben. Pga. Corona har
det desværre ikke været muligt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling før nu. Sidste år
blev der ikke opkrævet kontingent ligesom der heller ikke blev afholdt klubmesterskab.
Klubbens formue er på ca 2500 kr., løbende årlige udgifter er 300kr pr. til banken i gebyr,
derudover 230 kr. til webhotel og domænenavn. Mobilpay er fravalgt idet det kostede 50 kr. måned.

Add pkt 4)
Alex skitserede forskellige muligheder for at fortsætte klubben:
1) En ikke-formel klub som eksisterer uden hjemmeside, CVR-nr, nemkonto osv.
2) En formel klub med CVR-nr., Nemkonto, osv., som er anerkendt af kommunen og kan modtage støtte.
3) En ambitiøs klub som er medlem af DGU, arrangerer træning og turneringer, har ungdomsmedlemmer
og arbejder for en 18-hullers bane i Helsingør.

Efter lidt debat var der stemning for at klubben fortsætter som en formel klub og at der er en
positiv stemning for at få lavet en 18-hullers bane i Helsingør. De fleste medlemmer er medlem af
en anden klub med medlemskab af DGU, derfor er der pt. ikke interesse i at HDGK bruger penge på
dette.
Alex fortalte om status på arbejdet med at få en 18-hullers bane i Helsingør. Alex og Martin Spliid
har været i kontakt med Naturstyrelsen og Kommunen, indtil videre har der
ikke været så positive tilbagemeldinger, men de fortsætter arbejdet.

Add pkt. 5) Kontingent for 2021 bliver 100 kr. Alle de tilstedeværende ville godt være
medlem til den pris.

Add pkt 6)
Alex blev valgt enstemmigt som formand.
Kasper, Uffe og Angelo blev valgt som bestyrelsesmedlemmer.
Der var ingen der meldte sig som kasser eller som revisor, bestyrelsen tager dette op på
førstkommende møde. Indtil videre fortsætter Alex som kasser.

Add pkt 7)
Der blev ikke vedtaget nogen dato, et forslag er lørdag d. 25.september kl 9 med klubmesterskab
direkte bagefter.
Kontingent indbetales på klubbens konto:
Danske Bank Reg-nr: 9570
Konto-nr: 12261284

Indkaldelsen:

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING, SØNDAG D. 16.MAJ 2021, KL. 10

Sted: Af hensyn til corona bliver det udendørs. Jeg satser på tørvejr, så vi mødes ved hul 1.

Hermed indkaldes til en Ekstraordinær Generalforsamling. Nok mere rigtigt at kalde det et genoplivningsmøde, men formålet er klart: Lad os finde ud af hvad vi vil med klubben og få valgt en bestyrelse. Til efteråret afholder vi den ordinære generalforsamling efter vedtægterne.

DAGSORDEN:

  1. Valg af en dirigent.
  2. Registrering af medlemmer.
  3. Orientering om status og økonomi ved Alex
  4. Hvad vil vi med klubben, oplæg fra Alex
  5. Fastlæggelse af kontingent for resten af 2021
  6. Valg af minimum en formand, en kassér og et menigt medlem for perioden indtil ordinær generalforsamling i efteråret.
  7. Fastlæggelse af dato for klubmesterskab og ordinær generalforsamling.

Bagefter spiller vi en runde i Smørhullet (husk jeres HDGK-Tag’s)

NYE MEDLEMMER ER MEGET VELKOMNE!

BEMÆRK: TILMELDING ER NØDVENDIGT.

Skriv til hdgk@gmx.com eller sms/ring på 51594843 og fortæl om I kommer.
Tidligere medlemmer som ikke ønsker at være medlem af klubben mere må meget gerne give besked.

Hvis vejrudsigten er dårlig, så bliver det måske flyttet til spejderhytten på Stubbedamsvej, besked om dette senere.
Forslag og ideer modtages gerne ring eller skriv.

Med venlig hilsen Alex Andresen
(Fungerende Formand, kassér, sekretær)